Biogas 2020

Huvudsyftet med Biogas 2020 var att stärka samarbetet för biogasutveckling i området Öresund-Kattegatt-Skagerrak. NSR medverkade i delprojektet Lokalproducerade gödselmedel från biogasrötning – steg 1, där man arbetat med att anpassa tekniken för hur man hanterar rötrest från våtrötat hushållsavfall så att det kan användas i näringsbevattningssystem.

Du kan läsa mer om Biogas 2020 på projektets webbplats och på hushållningssällskapets webbplats.

Mer information om Biogas 2020 finns här.

Projektägare: Biogas Syd. Hushållningssällskapet i Skåne var delprojektägare med NSR som partner. Projektet omfattade ett brett partnerskap med svenska, danska och norska aktörer från offentlig verksamhet, forskning och utveckling och näringsliv.

EU-program: Projektet finansieras av Interreg Öresund-Kattegat-Skagerak.

Kontaktperson: Angelika Blom, NSR, mejladress angelika.blom@nsr.se.

Projektet avslutades den 30 juni 2018.

Interreg, Öresund, logotyp