BOSS

Huvudsyftet med projektet BOSS (Bred Operativ och Strategisk Samverkan) är att utveckla och stärka förvaltningsövergripande samverkan för att underlätta ensamkommande barn och ungas integration i samhället.

Du kan läsa mer om projektet BOSS här.

Projektägare: Kommunförbundet Skåne. Från Helsingborg medverkar socialförvaltningen, arbetsmarknadsförvaltningen och skol- och fritidsförvaltningen, men syftet är att även andra delar av Helsingborgs stad ska delta på konferenser och utbildningar. Övriga partners är Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne och 15 andra skånska kommuner.

EU-program: Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden.

Kontaktpersoner:

Projektet pågår till den 30 september 2018.

EU, socialfonden, logotyp