Building with Nature (BwN)

Projektet Building with Nature ska med hjälp av naturliga skydd göra kuster, flodmynningar och upptagningsområden mer anpassningsbara och motståndskraftiga mot klimatförändringar.

Projektägare: Rijkswaterstaat (Ministry of Infrastructure and Environment), Nederländerna. I Helsingborg medverkar miljöförvaltningen. Övriga partners är offentliga organisationer och företag från Nederländerna, Norge, Tyskland, Belgien, Danmark, Storbritannien och Sverige. Länsstyrelsen i Skåne samordnar på svensk sida.

EU-program: Projektet delfinansieras av programmet Interreg Nordsjön.

Kontaktperson: Claes Nihlén, miljöförvaltningen, mejladress claes.nihlen@helsingborg.se.

Projektet pågår till den 1 juli 2020.

Interreg, Nordsjön, logotyp