Circ-NSR

Syftet med projektet Circ-NSR är att främja cirkulär ekonomi i Nordsjöregionen. Cirkulär ekonomi innebär att man sluter cirkeln så att avfall minimeras, antingen genom att det återbrukas, återvinns eller blir råvara i nya produkter.

Projektet kommer att i en rad piloter testa vad som främjar utvecklingen av cirkulär ekonomi, både praktiska lösningar och styrmodeller. Arbetet i projektet knyts till den kommande stadsmässan i Helsingborg, H22 och till utvecklingen av driftanläggningen Reco Lab, där man ska utveckla lokala kretslopp för näring, vatten och energi.

Här kan du läsa mer om projektet Circ-NSR.

Här kan du läsa mer om driftanläggningen Reco Lab.

Projektägare: Erhvervshus Fyn P/S. Från Helsingborg medverkar Helsingborgs stad (stadsledningsförvaltningen och miljöförvaltningen), NSVA och NSR. Övriga partners är offentliga organisationer och forskningsinstitutioner från Friesland, Belgien, Norge och Tyskland.

EU-program: Projektet delfinansieras av Interreg Nordsjön.

Kontaktperson: Christina Zoric Persson, christina.zoric.persson@helsingborg.se, stadsledningsförvaltningen.

Projektet pågår till den 31 januari 2023.

 
 

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?