Circular Builders (Offentlig efterfrågan som accelerator för cirkulärt byggande)

Huvudsyftet med projektet är att utveckla, sprida och förankra lösningar för cirkulärt byggande bland offentliga byggherrar, för att i förlängningen minska energianvändningen och uttaget av jungfruligt material under hela byggprocessen.

Cirkulärt byggande innebär bland annat att i högre grad renovera istället för att riva befintliga byggnader, att återanvända byggmaterial och att säkerställa att det byggmaterial man använder går att byta ut och återanvända.

I projektet kommer svenska och danska kommuner att i 17 konkreta pilotprojekt utveckla, testa och demonstrera lösningar för cirkulärt byggande kopplat till nybyggnation, renovering och rivning. Helsingborg medverkar med byggandet av två förskolor med delvis återbrukat material.

Projektägare: Gate 21. Från Helsingborg medverkar stadsledningsförvaltningen (enheten för inköp) och fastighetsförvaltningen, med direkt involvering av andra förvaltningar samt Helsingborgshem och NSR. Övriga partners är Hållbar Utveckling Skåne, Sustainable Business Hub, Tomelilla kommun, Laholms kommun, Malmö stad, Lunds Kommuns Fastighets AB i Sverige samt Slagelse kommun, Köge kommun, Odsherred kommun och Bornholms regionskommun i Danmark.

EU-program: Projektet delfinansieras av Interreg ÖKS.

Kontaktperson: Anna Aguayo Kjellman, stadsledningsförvaltningen, mejladress Anna.Kjellman@helsingborg.se.

Projektet pågår till den 30 september 2022.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?