Cirkulära Skåne

Syftet med projektet Cirkulära Skåne är att främja cirkulär upphandling i kommuner genom att kompetensutveckla och skapa fungerande strukturer för cirkulär upphandling.

Cirkulär upphandling kan bidra till ett mer effektivt resursutnyttjande, exempelvis genom krav på återbruk, återvinning eller reparation istället för att slänga och köpa nytt. Målet är även att ta fram underlag för kunskapsspridning internt och externt på kommunerna. Genom samverkan med företag utvecklar man också cirkulära produkter och tjänster med cirkulära egenskaper som kan handlas upp av kommunerna som ingår i projektet.

Helsingborg deltar i flera av projektets arbetsgrupper: arbetskläder, profilprodukter, it-produkter, bygg, fossilfria transporter, delning samt mat och förpackningar. På Cirkulära Skånes webbplats kan du läsa mer om projektet.

Projektägare: Projektet drivs av Hållbar Utveckling Skåne i samarbete med IUC Syd. Från Helsingborg medverkar inköpsenheten på stadsledningsförvaltningen, medarbetare från miljöförvaltningen, arbetsmarknadsförvaltningen och skol- och fritidsförvaltningen samt medarbetare från verksamheter som har tematisk koppling till projektets arbetsgrupper. Övriga partners är Ystads kommun, Trelleborgs kommun, Eslövs kommun, Höörs kommun, Malmö stad, Region Skåne och Länsstyrelsen.

EU-program: Projektet delfinansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) i Skåne-Blekinge. Läs mer om finansieringen på Tillväxtverkets webbplats.

Kontaktperson: Elina Persson, stadsledningsförvaltningen, mejladress Elina.Persson@helsingborg.se.

Projektet pågår till den 31 december 2021.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?