Cleantech Tipp

Projektet Cleantech Tipp ska främja innovation inom cleantech (ny teknik som är mindre skadlig för miljön än tillgängliga alternativ). Detta ska ske genom intelligent offentlig upphandling från kommunerna i Öresundsregionen.

Projektet arbetar med tre teman: klimatanpassning, innovation i avfallssektorn och industriell symbios, och använder sig av marknadsdialog och offentligt-privat innovationssamarbete (OPI). På Gate 21:s webbplats kan du läsa mer om projektet Cleantech Tipp och vilka som deltar.

Projektägare: Gate 21. Från Helsingborgs stad medverkar stadsledningsförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen. De kommunala bolagen NSR och Öresundskraft deltar också tillsammans med kommuner och företag från Skåne och östra Danmark.

EU-program: Projektet delfinansieras av programmet Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak.

Kontaktperson: Christina Zoric Persson, stadsledningsförvaltningen, mejladress Christina.ZoricPersson@helsingborg.se.

Projektet pågår till den 28 februari 2019.

Interreg, Öresund, logotyp