Cleanwater

Syftet med Cleanwater är att utveckla nya reningsteknologier för att minska tillförseln av läkemedelsrester och mikroplaster till Östersjön.

Du kan läsa mer om Cleanwater här.

Projektägare: Aarhus Universitet. Från Helsingborg medverkar NSVA:s forskningsbolag Sweden Water Research. Övriga partners är universitet, miljöteknikföretag och forskningsbolag i Skåne och östra Danmark.

EU-program: Projektet finansieras av BONUS.

Kontaktperson: Marinette Hagman, Sweden Water Research/NSVA, mejladress Marinette.Hagman@nsva.se.

Projektet pågår till april 2020.

Cleanwater, logotyp.