Employment through procurement

Huvudsyftet med projektet Employment through procurement (Sysselsättning genom offentlig upphandling) är att utveckla en nationell modell som kan användas för att ställa sysselsättningskrav i offentlig upphandling.

Målsättningen med Employment through procurement är att fler personer, med fokus på nyanlända, ska erbjudas en anställning eller praktikplats i offentligt upphandlade kontrakt. Man bedömer även att utvecklade metoder som tillämpas kommer att öka acceptansen för sådana krav bland leverantörerna.

På Upphandlingsmyndighetens webbplats har det mesta av den nationella modellen presenterats och den kommer att kompletteras under 2019.

Projektägare: Upphandlingsmyndigheten. Från Helsingborg medverkar arbetsmarknadsförvaltningen och inköpsenheten. Övriga partners är Stockholms stad, Göteborgs stad, Botkyrka kommun, Trafikverket och Arbetsförmedlingen.

EU-program: Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden.

Kontaktperson: Magnus Nilvér, arbetsmarknadsförvaltningen, mejladress Magnus.Nilver@helsingborg.se.

Projektet pågår till den 31 december 2019.