ESS & MAX IV: Crossborder Science and society

Projektet ESS & MAX IV: Crossborder Science and society handlar om att dra mesta möjliga nytta av att forskningsanläggningarna byggs. Projektet är ett samarbete med flera kommuner, universitet, myndigheter och verksamheter.

Helsingborgs stad är med i två av delprojekten: International attraction och Welcoming international talents. På webbplatsen www.scienceandsociety.eu kan du läsa mer om projektet och om vilka som deltar.

Projektägare: Region Skåne. Från Helsingborgs stad medverkar Näringsliv och destination, stadsledningsförvaltningen. Övriga partners är myndigheter, universitet, kommuner och organisationer från Sverige, Norge och Danmark.

EU-program: Projektet delfinansieras av programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

Kontaktperson: Claes Malmberg på Näringsliv och destination, stadsledningsförvaltningen.

Projektet pågår till 31 augusti 2018.

 
 

Interreg, Öresund, logotyp