Ett sammanhängande transportsystem i Greater Copenhagen

Projektets huvudsakliga mål är att främja tillgängligheten med hållbara transportformer inom Greater Copenhagen och stärka regionen som knutpunkt inom det transeuropeiska transportnätverket TEN-T.

Med ett sammanhängande transportsystem ges förutsättning för ökad tillgänglighet i hela Greater Copenhagen. Inte bara till de så kallade urbana noderna Köpenhamn och Malmö, utan även till sekundära och tertiära delar av regionen. För detta krävs gränsöverskridande insatser av flera parter. Syftet är därför att leverera gemensamma beslutsunderlag och skapa samarbetsarenor där gränsöverskridande kunskap om hållbar infrastruktur kan utvecklas.

Projektägare: Region Skåne är projektägare. Från Helsingborg medverkar stadsledningsförvaltningen. Övriga partners är Region Huvudstaden, Region Själland, Kristianstad kommun, Köpenhamns kommun, Malmö stad, Helsingörs kommun, Aalborg Universitet samt Lunds Universitet. Projektet genomförs inom ramen för samarbetet i Greater Copenhagen.

EU-program: Projektet delfinansieras av Interreg Öresund-Skagerrak-Kattegatt.

Kontaktperson: Angelica Nilsson, stadsledningsförvaltningen, mejladress Angelica.Nilsson@helsingborg.se.

Projektet pågår till den 31 december 2020.