Fair

Projektet Fair ska minska riskerna för översvämning i Nordsjöregionen genom att visa på både lönsamma sätt att uppgradera och underhålla översvämningsskydd och på nyskapande teknisk design.

Läs mer om Fair på projektets webbplats.

Projektägare: Rijkswaterstaat (Ministry of Infrastructure and Environment), Nederländerna. I Helsingborg medverkar stadsbyggnadsförvaltningen. Övriga partners är offentliga organisationer och företag från Nederländerna, Danmark, Sverige, Storbritannien, Norge och Tyskland. Länsstyrelsen i Skåne är samordnande partner på svensk sida.

EU-program: Projektet delfinansieras av programmet Interreg Nordsjön.

Kontaktperson: Emilie Björling, stadsbyggnadsförvaltningen, mejladress Emilie.Bjorling@helsingborg.se.

Projektet pågår till den 30 november 2019.

Interreg, Nordsjön, logotyp