Fossilbränslefria kommuner 2.0

Syftet med projektet Fossilbränslefria kommuner 2.0 är att de deltagande kommunerna avsevärt ska minska sin användning av fossil energi och på så sätt minska sin klimatpåverkan. Projektet fokuserar på att minska klimatpåverkan från kommunernas egna fordon, från tjänsteresor och från offentlig konsumtion.

På Länsstyrelsens webbplats kan du läsa projektets årsrapport för 2019 (pdf 17 MB).

Du kan läsa mer om hur skånska kommuner jobbar med fossilbränslefrihet i pressmeddelandet 18 av Skånes kommuner agerar tillsammans för fossilbränslefrihet.

Fossilbränslefria kommuner 2.0 bygger på resultat och lärdomar från projektet Fossilbränslefria kommuner.

Läs mer om projektet på Länsstyrelsens webbplats.

Här kan du läsa projektets slutrapport.

Här är några av de nyttigaste resultaten för den organisation som vill bli fossilbränslefri.

Projektägare: Länsstyrelsen i Skåne. Från Helsingborg medverkar miljöförvaltningen (miljöstrategiska avdelningen), stadsbyggnadsförvaltningen (drift och underhåll samt miljö och livsstil) och stadsledningsförvaltningen (inköpsenheten). Övriga partners är Höörs kommun, Kristianstads kommun, Lunds kommun, Malmö kommun, Tomelilla kommun, Eslövs kommun och kommunförbundet Skåne.

EU-program: Projektet delfinansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF), läs mer på deras webbplats. 

Kontaktperson: Anna Aguayo Kjellman, mejladress anna.kjellman@helsingborg.se och Elin Sundqvist, mejladress elin.sundqvist@helsingborg.se, från miljöförvaltningen

Projektet pågår till den 31 december 2022.