Fossilbränslefria kommuner i norra Skåne

Syftet med projektet är att arbeta mot målet att bli en fossilbränslefri organisation. Helsingborg stad och alla de kommuner som är med i projektet har som mål att bli fossilbränslefria till 2020. Aktiviteter kopplade till den egna fordonsflottan, tjänsteresor, uppvärmning och externt hyrda lokaler ska bidra till att vi når målet.

Läs mer om projektet på Länsstyrelsens webbplats.

Projektägare: Projektet ägs av Länsstyrelsen Skåne och leds av Klimatsamverkan Skåne (där Länsstyrelsen Skåne, Kommunförbundet Skåne och Region Skåne ingår). I Helsingborg samordnar miljöförvaltningen. Fastighetsförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen medverkar också. Övriga partners är kommunerna i Båstad, Hässleholm, Kristianstad och Höör.

EU-program: Projektet delfinansieras av programmet Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF). Läs mer på Tillväxtverkets webbplats.

Kontaktperson: Anna Aguayo Kjellman, miljöförvaltningen, mejladress Anna.Kjellman@helsingborg.se.

Projektet pågår till den 30 april 2019.

eu_fond_logo