Framtidens Intelligenta Mobilitet i Greater Copenhagen

Syftet med projektet är att bidra till en hållbar och intelligent mobilitet i Öresundsregionen. Framtidens stationer ska vara öppna för förarlös teknologi och multimodalitet, det vill säga olika typer av transporter.

I projektet utvecklas och testas innovativa mobilitetslösningar i en rad olika fallstudier som på olika sätt möter de trafikutmaningar och behov som finns i olika typer av regioner från tät stadsbebyggelse till landsbygd. Läs mer på projektets webbplats.

Projektägare: Region Hovedstaden, Danmark. Från Helsingborg medverkar stadsbyggnadsförvaltningen och NSR/Vera Park. Övriga partners är Gate21, Region Sjælland, Movia, Glostrup Kommune, Hvidovre Kommune, Køge Kommune, Lunds Kommun, Region Skåne, Innovation Skåne, Trafikverket och Malmö Universitet.

EU-program: Projektet delfinansieras av Interreg ÖKS.

Kontaktperson: Leo Schneede, stadsbyggnadsförvaltningen, mejladress Leo.Schneede@helsingborg.se.

Projektet pågår till den 31 juli 2021.

Interreg, Öresund, logotyp