Future in Progress

Syftet med projektet Future in Progress är att utveckla arbetet med volontärer i Helsingborg, så att fler ungdomar ser möjligheten att åka ut i Europa som volontärer, och så att fler förvaltningar i Helsingborgs stad tar emot europeiska volontärer i sin organisation.

I projektet ingår samarbete med föreningslivet, nätverkande med andra organisationer som tar emot volontärer liksom spridning av erfarenheter och metoder inom volontärarbetet, bland annat till övriga kommuner i Familjen Helsingborg.

Du som är intresserad av att åka som volontär kan läsa mer här.

Projektägare: Arbetsmarknadsförvaltningen, Helsingborgs stad. Projektet kommer att samverka med internationella volontärorganisationer, med andra svenska organisationer som tar emot volontärer genom Erasmus+, med föreningar i Helsingborg samt med de övriga kommunerna i Familjen Helsingborg.

EU-program: Projektet delfinansieras av Erasmus+.

Kontaktperson: Cecilia Nilsson, arbetsmarknadsförvaltningen, mejladress Cecilia.Nilsson@helsingborg.se.

Projektet pågår till den 31 augusti 2020.

A Secure EU Youth, logotyp.