Greater Bio

Syftet med projektet Greater Bio är optimera användningen av biomassa. Inom ramen för projektet genomförs ett tvärgående delprojekt om hur biomassa kan värderas, samt sex delprojekt som fokuserar på olika användning av biomassa.

Läs mer om projektet på webbplatsen gate21.dk.

NSR driver ett av delprojekten där man undersöker och utvecklar möjligheter för användning av biokol. Marknaden för biokol är ung i såväl Sverige som Danmark och produkten används idag främst som jordförbättring inom stadsodling.

Det finns idag ett underskott av lokalt producerad biokol på marknaden och merparten importeras därför från Tyskland. Ett flertal produktionsanläggningar är under uppförande och vi kommer att se en förändring på marknaden de kommande åren. Detta öppnar upp för att undersöka biokolets möjligheter att fungera som råvara i produkter.

Uppdraget är indelat i tre områden:

  • Kunskapsinhämtning och analys av marknaden.
  • Utveckling av biokol och prototyper.
  • Kunskapsspridning.

Läs mer om NSR:s arbete med biokol på NSR:s webbplats.

Projektägare: Gate 21. Från Helsingborg medverkar NSR. Övriga partners är Roskilde universitet, 2050 Consulting och Sustainable Business Hub.

EU-program: Projektet delfinansieras av Interreg ÖKS.

Kontaktperson: Eva Stål, NSR, mejladress: Eva.Stal@nsr.se.

Projektet pågår till den 30 september 2022.

Interreg, Öresund, logotyp

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?