Hållbara städer

Projektet ska utveckla förutsättningarna för miljöteknikföretagen att ta fram uppfinningar som hjälper städerna att nå uppsatta miljömål. I projektet samarbetar olika förvaltningar och bolag inom Helsingborgs stad med Region Skåne, Malmö stad, Lunds kommun och Kristianstad kommun.

Projektägare: Sustainable Business HUB. Från Helsingborgs stad medverkar stadsledningsförvaltningen och miljöförvaltningen. De kommunala bolagen NSR, NSVA och Öresundskraft deltar också. Övriga partners är Malmö stad, Lunds kommun, Kristianstad kommun och Region Skåne.

EU-program: Projektet delfinansieras av Europeiska Regionala utvecklingsfonden (ERUF).

Kontaktperson: Christina Zoric Persson, stadsledningsförvaltningen, mejladress Christina.ZoricPersson@helsingborg.se.

Projektet pågår till december 2018.

EU-logga, Eruf