Hassela Empowerment

Projektet Hassela Empowerment är en utveckling av metoden Hassela Movement. Här arbetar man vidare med att matcha den teoretiska utbildningen med praktikperioden samt med motiverande arbete i grupp, med verktyg som stärker självkänslan hos deltagarna och med relationsfrämjande ledarskap.

Läs mer om Hassela Empowerment på Hassela Helplines webbplats.

Projektägare: Föreningen Hassela Helpline. Övriga partners är Malmö stad, Centrum för Publikt Entreprenörskap, Karriärakademin, MFF i Samhället, Arbetsförmedlingen, Malmö Folkhögskola, Nätverk-Aktivitet-Delaktighet (NAD).

EU-program: Projektet delfinansieras av Europeiska Socialfonden.

Kontaktperson: Ann Abrahamsson, arbetsmarknadsförvaltningen, mejladress Ann.Abrahamsson@helsingborg.se.

Projektet pågår till den 30 juni 2019.

EU, socialfonden, logotyp