Hassela Movement

Projektet Hassela Movement utbildar unga vuxna till att bli barn- och ungdomscoacher på skolor och fritidsgårdar. Projektet ska nå 180 unga kvinnor och män under projekttiden. Arbetsmarknadsförvaltningen i Helsingborgs stad ingår i projektets styrgrupp och samarbetar med Arbetsförmedlingen, Malmö stad och olika arbetsgivare.

Läs mer om Hassela Movement på Hassela Helplines webbplats.

Projektägare: Föreningen Hassela Helpline.

EU-program: Projektet delfinansieras av Europeiska Socialfonden.

Kontaktperson: Ann Abrahamsson, arbetsmarknadsförvaltningen.

Projektet pågår till den 31 december 2017.

 
 

EU, socialfonden, logotyp