IMMIJOBS

Huvudsyftet med projektet IMMIJOBS är att genom utbildning och informationskampanjer öka kapaciteten hos ideella organisationer och näringslivsorganisationer att stödja tredjelandsmedborgare på arbetsmarknaden.

I samma syftet kommer projektet även utveckla en webbportal riktad till arbetsgivare.

Projektägare: Den grekiska utbildningscentret KEKAPEL A.E.
Från Helsingborgs stad medverkar arbetsmarknadsförvaltningen. Övriga partners är den svenska föreningen PRO IFALL, samt ideella organisationer och näringslivsorganisationer från Grekland, Bulgarien och Italien.

EU-program: Projektet delfinansieras av Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF).

Kontaktperson: Carina Larsson, arbetsmarknadsförvaltningen, mejladress carina.larsson1@helsingborg.se.

Projektet pågår till den 31 december 2021.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?