Inclusion of young newcomers

Syftet med projektet är att stärka de deltagande organisationernas kompetens att stötta unga nyanlända att bli inkluderade i skolutbildning eller yrkesutbildning.

Projektägare: Skol- och fritidsförvaltningen, Helsingborgs stad. Här kan du läsa mer om projektet.

Övriga partnerorganisationer är offentliga och ideella organisationer från Storbritannien och Belgien – Kent County Council, KCC, Autonom Gemeentebedruf Stedelijk Onderwijs Antwerpen, AGSO och Het Gemeenschapsonderwijs, GO!

Projektet pågår: september 2016 till oktober 2018.

EU-program: Projektet delfinansieras av Erasmus+ KA2.

Kontaktperson: Agneta Gullstrand.