Insight – utländska ungdomar som volontärer i Helsingborg

Syftet med projektet är att ge ungdomar från EU-länder och övriga programländer möjlighet att genom volontärarbete öka sin kunskap om hur man kan stödja arbetssökande ungdomar.

Ungdomar från Helsingborg som vill göra en volontärinsats inom EU kan kontakta projektledaren Cecilia Nilsson på arbetsmarknadsförvaltningen eller läsa mer om volontärtjänster här på helsingborg.se.

Projektägare: Arbetsmarknadsförvaltningen, Helsingborgs stad. Övriga partners är organisationer i Österrike, Italien, Tyskland, Spanien och Slovakien.

EU-program: Erasmus+.

Kontaktperson: Cecilia Nilsson, arbetsmarknadsförvaltningen.

Projektet pågår till den 31 januari 2018.