JagKan

JagKan är ett samverkansprojekt mellan arbetsmarknadsförvaltningen i Helsingborg, Bjuv, Båstad, Höganäs, Svalöv, Åstorp, Ängelholm, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Skåne. Projektet vänder sig till långtidsarbetslösa personer med psykisk ohälsa och kommer under projektperioden att arbeta med stödjande insatser till minst 150 deltagare.

JagKan arbetar med metoden Supported Education och hjälper dig att hitta och delta i olika hälso- och fritidsaktiviteter. Du kan läsa mer på projektets egen blogg JagKan.

Projektägare: Arbetsmarknadsförvaltningen, Helsingborgs stad.

EU-program: Projektet delfinansieras av Europeiska Socialfonden.

Kontaktperson: Pernille Brabrand, mejladress Pernille.Brabrand@helsingborg.se

Projektet pågår till den 31 augusti 2020.