Jobb på tvärs

Huvudsyftet med projektet Jobb på tvärs är att öka arbetspendlingen i Öresundsregionen och bidra till ökad tillväxt i regionen genom en sammanhängande arbetsmarknad.

Projektet kommer bland annat att arbeta med kartläggning av arbetsgivarnas i Sverige och Danmark, uppkvalificeringskurser och gemensamma svensk-danska jobbmässor.

Projektägare: Arbetsmarknadsförvaltningen, Helsingborgs stad. Övriga partners är Helsingörs kommun samt arbetsförmedlingen i Helsingborg.

EU-program: Projektet delfinansieras av Interreg Öresund-Skagerrak-Kattegatt.

Kontaktperson: Malin Broomé, arbetsmarknadsförvaltningen, mejladress malin.broome@Helsingborg.se.

Projektet pågår till den 31 december 2020.