Jobbtorget 2.0

Jobbtorget 2.0 ska ge arbetslösa ungdomar fler möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden, starta eget företag eller börja studera. Det befintliga Jobbtorget, Ungguiderna, kommer att samlas och samordnas under Jobbtorget 2.0.

Läs mer om Jobbtorget 2.0 och andra beviljade projekt på Europeiska Socialfondens webbplats.

Projektägare: Arbetsmarknadsförvaltningen, Helsingborgs stad. Övriga partners är arbetsförmedlingen i Helsingborg samt kommunerna i Båstad, Åstorp, Ängelholm och Höganäs.

EU-program: Projektet delfinansieras av Europeiska socialfonden.

Kontaktperson: Ann Abrahamsson, arbetsmarknadsförvaltningen.

Projektet pågår till den 31 december 2017.

 
 

EU, socialfonden, logotyp