Jobbtorget 2.0

Jobbtorget 2.0 ska ge arbetslösa ungdomar fler möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden, starta eget företag eller börja studera. Det befintliga Jobbtorget, Ungguiderna, kommer att samlas och samordnas under Jobbtorget 2.0.

Projektägare: Arbetsmarknadsförvaltningen, Helsingborgs stad. Övriga partners är arbetsförmedlingen i Helsingborg samt kommunerna i Båstad, Åstorp, Ängelholm och Höganäs.

EU-program: Projektet delfinansieras av Europeiska Socialfonden.

Kontaktperson: Ann Abrahamsson, arbetsmarknadsförvaltningen, mejladress Ann.Abrahamsson@helsingborg.se.

Projektet pågår till den 30 juni 2019.

EU, socialfonden, logotyp