Kretslopp från stad till land – värdeökning för lantbruk

Syftet med projektet är att skapa möjlighet för Helsingborg att bli först i Sverige med att producera återvunna gödningsprodukter för lantbruk.

Den nya gödselprodukten kommer att bestå av återvunna växtnäringsämnen från klosettvatten och matavfall från det nya källsorterande avloppssystemet som byggs i Oceanhamnen, Helsingborg. I projektet testar fem lokala lantbrukare att använda gödningsprodukten under tre säsonger samtidigt som spridning, lagring och skördepåverkan utvärderas.

Projektägare: NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB). LT Miljö är projektledare. Projektmedlemmar är Ekobalans Fenix AB, Hushållningssällskapet, SLU Alnarp samt fem lokala lantbrukare.

EU-program: Projektet finansieras av Landsbygdsprogrammet och Leader Nordvästra Skåne med Öresund.

Kontaktperson: Hamse Kjerstadius, Hamse.Kjerstadius@nsva.se, NSVA.

Projektet pågår till den 30 oktober 2022.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?