Lighting Metropolis

Syftet med Lighting Metropolis är att göra Öresundsregionen till ett levande laboratorium för smart belysning.

I projektet Lighting Metropolis ingår 20-talet konkreta demonstrationsprojekt i olika miljöer – skolor, parker, sjukhus – där projektets partners kan visa hur ljus bidrar till bättre trygghet, tillgänglighet, hälsa och inlärning.

Projektägare: Albertslunds kommun, Danmark. I Helsingborg medverkar stadsbyggnadsförvaltningen. Övriga partners är regioner, kommuner, universitet, företag och organisationer i Skåne och östra Danmark.

EU-program: Projektet delfinansieras av Interreg Öresund –Kattegatt- Skagerrak.

Kontaktperson: Josette Dahlin, stadsbyggnadsförvaltningen.

Projektet pågår till den 1 oktober 2018.

 
 

Interreg, Öresund, logotyp