Preventing Early School leaving in Secondary Education (PESE)

Projektet Preventing Early School leaving in secondary education ska utveckla pedagogiska metoder och strategier för att minska avhopp på gymnasienivå.

De deltagande skolorna från Danmark, Sverige, Italien och Spanien utbyter i projektet erfarenheter och testar metoder. Läs mer på projektets webbplats och i ett pressmeddelande från Helsingborgs stad, Erasmusprojekt på Olympiaskolan i Helsingborg för att förebygga tidiga skolavhopp.

Projektägare: Helsingör Gymnasium, Danmark. I Helsingborg medverkar Olympiaskolan. Övriga partners är skolorna IES Botikazar/Botikazar BHI i Bilbao, Spanien och Istituto d’Istruzione Superiore Vilfredo Federico Pareto i Milano, Italien.

EU-program: Projektet finansieras av programmet Erasmus+.

Kontaktperson: Christel Haig, Olympiaskolan, skol- och fritidsförvaltningen.

Projektet pågår till den 31 augusti 2018.