Projekt Rekrytera

Projekt Rekrytera arbetar för att hitta effektiva vägar ut på arbetsmarknaden för boende i Nordöstra staden; på Dalhem, Drottninghög och Fredriksdal. Projektet ska hjälpa människor att leda sin egen process mot arbete samt vara ett stöd för arbetsgivare att kunna rekrytera rätt personal.

Projekt Rekrytera samarbetar med näringsliv och företag och kan erbjuda skräddarsydda insatser som exempelvis trainee- praktikplatser, kontaktnät och yrkesutbildning samt mentorskap och vägledning. Projektgruppen består av arbetsförmedlare, coacher, studie- yrkesvägledare, handläggare, brobyggare och matchare.

Från mars 2020 går projektet in i en förlängningsfas, där Helsingborgs stad och Helsingborgshem fokuserar på samarbetet med arbetsgivare. Den områdesbaserade myndighetssamverkan med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne och AMF fortsätter inom ramen för en FINSAM-process.

Projektägare: Rekrytera är ett samverkansprojekt mellan Helsingborgs stad, Arbetsförmedlingen, Helsingborgshem, Försäkringskassan samt Vårdcentral Drottninghög.

EU-program: Projektet delfinansieras av programmet Europeiska Socialfonden.

Kontaktperson: Cherin El-Hasan, processledare på arbetsförmedlingen, mejladress cherin.el-hasan@arbetsformedlingen.se, telefon 010-4881372.

Projektet pågår till den 31 januari 2022.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?