Projekt Rekrytera

Projekt Rekrytera arbetar för att hitta effektiva vägar ut på arbetsmarknaden för boende i Nordöstra staden; på Dalhem, Drottninghög och Fredriksdal. Projektet ska hjälpa människor att leda sin egen process mot arbete samt vara ett stöd för arbetsgivare att kunna rekrytera rätt personal.

Projekt Rekrytera samarbetar med näringsliv och företag och kan erbjuda skräddarsydda insatser som exempelvis trainee- praktikplatser, kontaktnät och yrkesutbildning samt mentorskap och vägledning. Projektgruppen består av arbetsförmedlare, coacher, studie- yrkesvägledare, handläggare, brobyggare, matchare samt läkare. Läs mer om projekt Rekrytera.

Projektägare: Rekrytera är ett samverkansprojekt mellan Helsingborgs stad, Arbetsförmedlingen, Helsingborgshem, Försäkringskassan samt Vårdcentral Drottninghög.

EU-program: Projektet delfinansieras av programmet Europeiska Socialfonden.

Kontaktperson: Cherin El-Hasan, projektledare på arbetsmarknadsförvaltningen, mejladress cherin.el-hasan@arbetsformedlingen.se, telefon 010-4881372.

Projektet pågår till den 31 december 2019.

Slutkonferens för projektet Rekrytera

Jobbar du med rekrytering, utbildning och att hjälpa människor till arbete? Då är du välkommen till slutkonferens. Efter tre år, där Rekrytera projektet hjälpt fler än 250 personer till utbildning eller arbete, så är det dags att göra en sammanfattning. Vi kommer att berätta om våra metoder, motgångar och erfarenheter. Du har även möjlighet att träffa våra deltagare och våra engagerade arbetsgivare.

Tid: 23 oktober klockan 08.30-13.00

Plats: Tryckeriet, Vasatorpsvägen 1

Anmälan: Senast den 14 oktober ska du anmäla dig via webbplatsen Simple Signup.

Konferensen är gratis. Du får fika och internationell lunch.

EU, socialfonden, logotyp