Reviving Baltic Resilience

Huvudsyftet med projektet Reviving Baltic Resilience är att förebygga utsläpp av farliga och oönskade partiklar till Östersjön genom tekniska lösningar, proaktiva metoder samt genom samarbete inom Södra Östersjöregionen. NSR genomför ett delprojekt inom lakvattenrening i Höganäs.

Du kan läsa mer om Reviving Baltic Resilience här.

Projektägare: Gdansk University of Technology. Från Helsingborg medverkar NSR. Övriga partners är universitet, kommuner, kommunala bolag och miljöföretag i Sverige, Tyskland och Polen: Klaipeda University, KSRR (Kalmarsundsregionens Renhållare), Linnaeus University, Industrial Development Center South, Pomeranian Special Economic Zone Ltd, Palanga kommun, Liepaja University, Port of Gdansk Authority SA, CleantechInn och IMCG.

EU-program: Projektet finansieras av Interreg South Baltic.

Kontaktperson: Amanda Widén, NSR, mejladress amanda.widen@nsr.se.

Projektet pågår till den 30 juni 2020.