Run4Life

Syftet med Run4Life är att testa olika metoder för att utvinna näringsämnen ur avloppsvatten.

Projektägare: Vattenbolaget FCC AQUALIA, Spanien. Från Helsingborg medverkar NSVA.

Övriga partners är vattenbolag, miljöteknikföretag, företagsnätverk, universitet och offentliga organisationer från Spanien, Nederländerna, Sverige, Norge, Storbritannien, Belgien och Tyskland.

EU-program: Projektet finansieras av Horisont 2020.

Kontaktperson: Hamse Kjerstadius, NSVA, Hamse.Kjerstadius@nsva.se

Projektet pågår till den 30 november 2021.

Projektet Run4Lifes webbplats hittar du här.

Run4life, logotyp.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?