Run4Life

Syftet med Run4Life är att testa olika metoder för att utvinna näringsämnen ur avloppsvatten.

Projektägare: Vattenbolaget FCC AQUALIA, Spanien. Från Helsingborg medverkar NSVA.

Övriga partners är vattenbolag, miljöteknikföretag, företagsnätverk, universitet och offentliga organisationer från Spanien, Nederländerna, Sverige, Norge, Storbritannien, Belgien och Tyskland.

EU-program: Projektet finansieras av Horisont 2020.

Kontaktperson: Marinette Hagman,, NSVA.

Projektet pågår till den 31 maj 2021.

 
 

Run4life, logotyp.