Safe

Projektet Safe (Sustainable Ageing in Future Europe) avslutades den 30 juni 2017, och information om projektet ligger i enlighet med EU-programmets regler kvar i ytterligare ett halvår.

Syftet med projektet var att utveckla morgondagens hemvård och skapa en bättre och mer funktionell hemvård 2020 i samarbete med tre andra länder. Aktörerna har inspirerats av idéer, lösningar och arbetssätt och sett att framtidens utmaningar är gemensamma i länderna: nästa generations syn på vård och stöd, teknologiska lösningar samt ekonomiska och demografiska utmaningar.

Vård-och omsorgsförvaltningen i Helsingborgs stad var projektägare. Övriga partners var Tampere i Finland, Foligno i Italien och organisationen WVO Zorg i Nederländerna. Projektet delfinansierades av EU-programmet Europa för medborgarna.

Här kan du läsa projektets slutrapport (på engelska) och kort information om projektet.

På projektets Safes webbplats finns mer information. Andra relevanta länkar är Safes Facebook-sida och Safe på Instagram, #safeage.

Kontaktperson: Marie Christiansen, vård- och omsorgsförvaltningen.

In english

The project Safe (Sustainable Ageing in Future Europe) ended June 30 2017, and information on the project, according to guidelines from the EU-programme, is posted here for another six months.

The aim of the project was to develop tomorrow’s home care and create a better and more functional home care in 2020 in cooperation with three other countries. The partners have been inspired by ideas, solutions and methods, realising that tomorrow’s challenges are the same in their respective countries: the next generation’s point of view on care and support, technological solutions as well as economic and demographic challenges.

The Elderly and Disabled Care Department in Helsingborg was the coordinator of the project. The other partners were Tampere in Finland, Foligno in Italy and the organization WVO Zorg in the Netherlands. The project was co-funded by the Europe for Citizens programme.

Here is the projects final report as well as basic information on the project.

More information can be found on the website www.safeage.eu of the project. Other relevant links are the project´s Facebook-page as well as its address at Instagram, #safeage.

Contact: Marie Christiansen, Elderly and Disabled Care Department in Helsingborg.

 
 
 

Safeage, logotyp

Citizen, logotyp