Skånes Quatro Helix

Syftet med projektet "Skånes Quatro Helix – Att tillsammans möta anti-demokratiska handlingar och värderingar" är att skapa en regional kompetens-, aktivitets- och forskningsnod i Skåne för att motverka våldsbejakande extremism, politisk såväl som religiös.

Läs mer om projektet Skånes Quatro Helix – Att tillsammans möta anti-demokratiska handlingar och värderingar.

Projektägare: Länsstyrelsen Skåne. Från Helsingborg medverkar enheten för trygghet och säkerhet i stadsledningsförvaltningen. Övriga partners är Stiftelsen Open Skåne, Landskrona stad, Malmö högskola och Lunds universitet.

EU-program: Projektet finansieras av Fonden för inre säkerhet.

Kontaktperson: Elina Bratt, stadsledningsförvaltningen, enheten för trygghet och säkerhet, mejladress Elina.Bratt@helsingborg.se.

Projektet pågår till och med december 2018.

EUISF, logotyp