Sociala företag 2021-2022

Syftet med projektet Sociala företag är att skapa modeller för samverkansstrukturer och fler affärer mellan kommuner och sociala företag, för att bidra till samhällsutveckling och en breddad arbetsmarknad.

Tolv kommuner, under ledning av projektägaren SKR, bildar i projektet ett utvecklingsnätverk, som ska samverka för att främja affärer med sociala företag. SKR får genom projektet ett brett kvalitetssäkrat stödmaterial för främjande av kommuners samverkan med sociala företag, medan de tolv deltagande kommunerna får modeller för samverkan och affärer med sociala företag med utgångspunkt i lokal organisation och lokala behov.

Helsingborg vill inom ramen för projektet göra det möjligt för fler sociala företag att utvecklas och etableras, och ser sociala företag som en del i att lösa samhällets utmaningar, framför allt inom arbetsmarknad, integrations och stadsdelsutveckling, men också som ett sätt att frigöra potentialen hos stadens invånare. Helsingborg kommer att sprida kunskaper från projektet till de andra kommunerna i Familjen Helsingborg. Läs mer om Familjen Helsingborg på deras webbplats.

Projektägare: Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Arbetsmarknadssektionen. Från Helsingborg medverkar arbetsmarknadsförvaltningen, Helsingborgshem och stadsledningsförvaltningen. Övriga partners är kommunerna i Hudiksvall, Härjedalen, Karlstad, Laxå, Malmö, Mölndal, Sölvesborg, Söderhamn, Tierp, Uddevalla och Umeå.

EU-program: Projektet delfinansieras av Europeiska Socialfonden, nationella programmet.

Kontaktperson: Ann Abrahamsson, mejladress Ann.Abrahamsson@helsingborg.se.

Projektet pågår till den 28 februari 2023.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?