Southern Sweden Creatives

Målet med Southern Sweden Creatives är att utländska företag ska bli mer intresserade svenska aktörer inom kulturella och kreativa näringar (KKN-aktörer). Detta ska ske med kompetensutveckling och med en strategisk plattform där varje aktör får möjlighet att utveckla sin roll och bygga upp den långsiktigt.

Plattformen blir en nationell nod för internationell affärsutveckling av dessa näringar. Läs mer om projektet Southern Sweden Creatives.

Projektägare: Invest in Skåne. Övriga partners är Region Skåne, Malmö Stad, Lunds kommun och flera branschorganisationer för kultur och media i Skåne.

EU-program: Projektet delfinansieras av programmet Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

Kontaktperson: Eva-Lotta Bergström, Näringsliv och destination, stadsledningsförvaltningen, mejladress Eva-Lotta.Bergstrom@helsingborg.se.

Projektet pågår till 2019.

eu_fond_logo