Stadsdelsmammor 2.0

Syftet med stadsdelsmammor är att bryta isoleringen och öka delaktigheten i samhället för projektets deltagare, som är tredjelandsmedborgare bosatta i Helsingborg.

Projektägare: Arbetsmarknadsförvaltningen, Helsingborgs stad. Projektet kommer att ha utbyte med stadsdelsmammor i Danmark och Tyskland.

EU-program: Projektet delfinansieras av medel ur Asyl-, migrations- och integrationsfonden (Amif).

Kontaktperson: Khawla Ibrahim, projektledare, arbetsmarknadsförvaltningen, mejladress Khawla.Ibrahim@helsingborg.se.

Projektet pågår till den 28 februari 2020.

EU, Amif, logotyp