Talangjobb

Projektet Talangjobb möter ungdomar som har en särskilt utsatt ställning på arbetsmarknaden och har behov av framför allt yrkeskunskaper.

Deltagarna utbildas genom ett stegvist lärande, så kallat jobbspår. Varje jobbspår består av arbetsmarknadskunskap, yrkeskunskap och arbetsplatsförlagt lärande samt avslutas med  anställning.

Målet är att deltagarna ska nå arbete men även att projektet utvecklar nya metoder i samverkan med arbetsförmedlingen och arbetsgivare. Projektet kommer att bidra till kompetensförsörjning inom bristyrken.

Projektägare: Arbetsmarknadsförvaltningen i Helsingborg.  Övriga partner är Arbetsförmedlingen i Helsingborg samt företag, företagarföreningar och kommuner i nordvästra Skåne.

EU-program: Projektet delfinansieras av Europeiska Socialfonden.

Kontaktperson: Caroline Larsen, arbetsmarknadsförvaltningen. Mejladress caroline.larsen@helsingborg.se.

Projektet pågår från den 1 augusti 2019 till den 31 maj 2022.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?