Talangjobb

Projektet Talangjobb möter ungdomar som har en särskilt utsatt ställning på arbetsmarknaden och har behov av framför allt yrkeskunskaper och språkstöd.

Deltagarna utbildas genom ett stegvist lärande där varje steg består av arbetsmarknadskunskap, yrkeskunskap, språkkunskap och arbetsplatsförlagt lärande samt avslutas med praktik och/eller anställning.

Målet är att deltagarna ska nå arbete eller studier men även att projektet utvecklar nya metoder i samverkan med arbetsförmedlingen och arbetsgivare. Projektet kommer att bidra till kompetensförsörjning inom bristyrken.

Projektägare: Arbetsmarknadsförvaltningen i Helsingborg.  Övriga partner är Arbetsförmedlingen i Helsingborg samt företag, företagarföreningar och kommuner i nordvästra Skåne.

EU-program: Projektet delfinansieras av Europeiska Socialfonden.

Kontaktperson: Maria Rosenlund, arbetsmarknadsförvaltningen. Mejladress Maria.Rosenlund@helsingborg.se.

Projektet pågår från den 1 augusti 2019 till den 31 maj 2022.