Valle 2.0

Projektet Valle 2.0 ska etablera en regional stödplattform i Skåne för validering, det vill säga kompetenskartläggning och kvalitetssäkring av utbildningar. Processerna som tas fram i projektet ska bli långsiktigt hållbara, och efter projektets avslut kunna fortsätta att utvecklas utan projektmedel.

Plattformen gör att användningen av validering ökar och att utvecklingsarbetet kan göras gemensamt. I projektet samarbetar Helsingborgs stad med flera andra kommuner, myndigheter, universitet och organisationer.

Arbetet koordineras med Helsingborgs engagemang i Skolverkets ESF-projekt Regiovux. Det är även kopplat till en pågående översyn av arbetet inom KoSS (Kompetenssamverkan Skåne) och innefattar dialog med Region Skåne och arbetsförmedlingen regionalt.

Projektägare: Kommunförbundet Skåne. Från Helsingborgs stad medverkar arbetsmarknadsförvaltningen. Övriga partners är bland andra Sveriges kommuner och landsting, Länsstyrelsen i Skåne län, kommuner och organisationer i Skåne.

EU-program: Projektet delfinansieras av programmet Europeiska Socialfonden.

Kontaktperson: Gösta Strand, utvecklingsledare på arbetsmarknadsförvaltningen, mejladress gosta.strand@helsingborg.se.

Projektet pågår till 31 december 2018.

EU, socialfonden, logotyp