Valle 2.0

Projektet Valle 2.0 ska etablera en regional stödplattform i Skåne för validering, det vill säga kompetenskartläggning och kvalitetssäkring av utbildningar.

Plattformen gör att användningen av validering ökar och att utvecklingsarbetet kan göras gemensamt. I projektet samarbetar Helsingborgs stad med flera andra kommuner, myndigheter, universitet och organisationer.

Projektägare: Kommunförbundet Skåne. Från Helsingborgs stad medverkar arbetsmarknadsförvaltningen. Övriga partners är bland andra Sveriges kommuner och landsting, Länsstyrelsen i Skåne län, kommuner och organisationer i Skåne.

EU-program: Projektet delfinansieras av programmet Europeiska socialfonden.

Kontaktperson: Ulrika Leijon-Hoff, utvecklingsstaben, arbetsmarknadsförvaltningen.

Projektet pågår till den 28 februari 2018.

 
 

EU, socialfonden, logotyp