Borgmästaravtalet

Borgmästaravtalet samlar regionala och lokala myndigheter inom EU som vill arbeta aktivt för att minska utsläppen av växthusgaser med minst 40 procent fram till år 2030.

Alla partners förbinder sig att anta en strategi för begränsning av och anpassning till klimatförändringar. Helsingborg stad skrev under Borgmästaravtalet 2011. Genom sitt deltagande får Helsingborg stad tillgång till ett stort kontaktnät med möjlighet att dra nytta av lärdomar från andra pionjärer och visa upp och dela med sig av expertkunskaper och goda exempel. Läs mer om Borgmästaravtalet.

Kontaktperson: Elin Sundqvist.