CEMR

Den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå (CEMR) riktar sig till Europas kommuner och landsting och uppmanar dem att använda sina befogenheter för att uppnå jämställdhet för sina invånare. 

Helsingborgs stad anslöt sig till den europeiska jämställdhetsdeklarationen hösten 2013 och ska därmed förverkliga deklarationens sex principer och 30 artiklar för att uppnå jämställdhet mellan kvinnor och män. Här är CEMR-deklarationen i sin helhet (pdf 753 kB).

Varje undertecknare ska utarbeta en handlingsplan för jämställdhet och tillsätta nödvändiga resurser för att den ska genomföras. Undertecknandet erbjuder också erfarenhetsutbyte och en möjlighet att jämföra sig med andra kommuner, landsting och regioner – både nationellt och internationellt. CEMR-deklarationen är ett av underlaget i Plan för lika möjligheter. Läs mer om CEMR.

Kontaktperson: Maria Norberg, stadsledningsförvaltningen.