ECCAR

Europeiska koalitionen för städer mot rasism och diskriminering (ECCAR) bildades 2004 på initiativ av Unesco och har idag ett hundratal städer som medlemmar.

Helsingborgs stad blev i maj 2016 medlem i den europeiska koalitionen som ett led i att mobilisera och förbättra arbetet mot rasism och alla former av diskriminering. Som medlem förväntas städerna att arbeta utifrån det 10-punktsprogram (pdf 137 kB, engelsk version) som ECCAR utarbetat.

Helsingborg har sedan 2015 deltagit i det svenska nätverket av medlemsstäder för att utbyta erfarenheter och diskutera gemensamma ämnen som relaterar till ECCAR:s 10-punktsprogram. ECCAR:s tiopunktsprogram är ett av underlaget i Plan för lika möjligheter.

Kontaktperson: Maria Norberg, stadsledningsförvaltningen.