EU:s urbana agenda: partnerskap för digitalisering

EU:s urbana agenda lanserades 2016. Metoden innebär att man bygger olika tematiska partnerskap mellan städer i EU för att utnyttja städernas tillväxtpotential, och samtidigt hantera deras utmaningar. 

Urban Agenda for the EU kan du läsa mer. Samarbetet har en rad partnerskap i frågor som till exempel integration, boende och cirkulär ekonomi.

Helsingborg är med i partnerskapet för digitalisering, som syftar till att ge medborgarna bättre service och att skapa affärsmöjligheter kopplade till digitaliseringens möjligheter. På Europeiska kommissionens webbplats kan du läsa mer om partnerskapet.

Öppna Helsingborg kan du läsa mer om Helsingborgs arbete i nätverket.

Kontaktperson: Björn Lahti.