Healthy Cities – en del av WHO

Svenska Healthy Cities-nätverket består av cirka 20 kommuner och regioner som samverkar för att skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor hos invånarna.

Det finns Healthy Cities-nätverk runt om i världen och i 30 europeiska länder. Gemensamt är att nätverken arbetar efter Världshälsoorganisationens (WHO:s) långsiktiga strategi för hälsosam samhällsplanering. Läs mer om Healthy Cities.

Nätverket verkar också för att lyfta jämlik hälsa till den politiska dagordningen globalt. Arbetet utgår ifrån Agenda 2030:s 17 mål för hållbar utveckling. Svenska Healthy Cities-nätverket samverkar med de internationella nätverken genom kunskaps- och informationsutbyte samt möjligheter att delta i internationella projekt, arbetsgrupper och konferenser.

Kontaktperson: Maria Norberg, stadsledningsförvaltningen.