ICLEI

ICLEI (Local governments for sustainability) är en internationell organisation för kommuner och städer med cirka 1200 medlemskommuner och som arbetar med allt inom hållbar utveckling.

ICLEI samarbetar även med FN och EU. Helsingborgs stad har varit medlem sedan år 2000 i detta fantastiska nätverk där det finns tillgång till de bästa exemplen i världen på hållbara lösningar, konsulthjälp, medverkan i forskning, konferenser med mera.

Helsingborg har sedan 1996 deltagit i fem ICLEI- konferenser om hållbara städer samt medlemskonvent, i forskningsprojekt (Informed Cities), sysselsättning och just nu om ekosystemtjänster och biologisk mångfald. Vi anlitade ICLEI som konsult också i samband med tips om goda exempel på stadsförnyelse till H+.

Läs mer om ICLEI.

Kontaktperson: Widar Narvelo, stadsbyggnadsförvaltningen.