IFLA

IFLA (International Federation of Library Associations) är en internationell organisation för bibliotek, informationstjänster och deras användare.

Organisationen har  över 1 300 medlemmar i 140 länder och arbetar med internationellt viktiga frågor gentemot bland annat FN. Genom IFLA arbetar Helsingborgs bibliotek för en internationell utveckling av bibliotek och för att kunskap och information ska finnas fritt tillgängligt för alla på lika villkor. Läs mer om IFLA.

Bibliotekschef Catharina Isberg sitter som ordförande I CPDWL section (Continuing Professional Development and Workplace Learning). Sektionen arbetar bland annat med kompetensutveckling inom folkbibliotek för att möta bibliotekens förändrade värld.

Kontaktperson: Catharina Isberg.