Barncentrerad AI – ett UNICEF-projekt

Sverige har sedan den 1 januari 2020 FN:s konvention om barnets rättigheter som lag. Sveriges kommuner ansvarar tillsammans med regionerna för de flesta verksamheter som rör barn och därmed hur barnkonventionen tillämpas.

Sverige har även en Nationell inriktning för artificiell intelligens (AI). Där står det hur vi ska ta vara på möjligheter och vara ledande inom AI. Men ingenting nämns om barnen, trots att barn idag interagerar med AI på flera sätt, eftersom AI bland annat finns i leksaker, spel och chatbotar och i algoritmer som föreslår barn vad de kan läsa, vilken musik de kan lyssna på och vem de kan bli vän med.

Kommunerna Helsingborg, Lund och Malmö samarbetar med Lunds universitet

Unicef vill verka för att barnens rättigheter ska vara en integrerad del i utvecklingen kring AI, när det gäller policyer och utvecklandet av AI-system. Unicef har tagit fram nio rekommendationer och ett par verktyg för att underlätta arbetet med att tillämpa rekommendationerna. Unicef vill förstå hur det fungerar att tillämpa rekommendationerna och samla historier för att inspirera andra och startade därför ett pilotprojekt där 15 globala initiativ deltar.

Helsingborg stad, Lunds kommun och Malmö stad samverkar tillsammans med Lunds Universitet i ett av dessa initiativ och ska bland annat applicera rekommendationerna på några testbäddar i projekt som har med AI att göra. Två av de exempel som projektet ser på i Helsingborg är AI-assistenten Laiban samt Bildanalys för smartare kvalitetsuppföljning i förskolan.

Kontakta oss

Elin Turesson, mejladress Elin.Turesson@helsingborg.se, avdelningen för strategisk samhällsutveckling på stadsledningsförvaltningen.

Lovisa Snekkersten, mejladress Lovisa.snekkersten@helsingborg.se, digitaliseringsavdelningen på stadsledningsförvaltningen.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?