Bostad först i Skottland

Bostad först är en metod för att motverka hemlöshet. En projektgrupp som består av Helsingborgs stad, FoU Helsingborg och Socialhögskolan på Lunds universitet har gjort en studieresa till Skottland och organisationen Turning Point Scotland, för att lära sig och inspireras av deras arbete med Bostad först.

I Helsingborg har vi arbetat efter Bostad först-modellen sedan 2010. Mellan åren 2014 och 2017 drev socialförvaltningen tillsammans med FoU Helsingborg (Forskning och utveckling för social hållbarhet) och Socialhögskolan på Lunds universitet två projekt för att undersöka möjligheten att använda inslag från Bostad först-modellen även i andra delar av det bostadssociala programmet. Brukarmedverkan har varit en nyckelfaktor i de två projekten. Med brukarmedverkan menas att de personer som man forskar om också aktivt deltar i forskningen.

I oktober 2016 gjorde projektgruppen en studieresa till Skottland och organisationen Turning Point Scotland, för att dra lärdom och inspireras av deras arbete med brukarmedverkan inom Bostad först. Med på resan var brukare från föreningen G7, medarbetare från socialförvaltningen och FoU samt forskare vid Socialhögskolan, Lunds universitet. Resan var möjlig tack vare ett bidrag från Campus Vänner.

Projektgruppen fick en möjlighet att på nära håll studera effektiva kamratstödjande insatser, så kallad peer-support, bland annat hur man arbetar med utbildning, volontärarbete och alternativa karriärvägar. Projektgruppen tittade också på hur organisationen på stödboenden kan ge kamratstöd och skapa verksamheter som tar tillvara på deltagarnas intresse och engagemang.

Idéerna från studiebesöket i Skottland kunde sedan användas av projektgruppen och boende på olika stödboende i Helsingborg för att utveckla verksamheten.

Kontaktperson: Anna-Karin Bergman, FoU Helsingborg, mejladress anna-karin.bergman@helsingborg.se.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?