Framtidens trygghet i fokus

Helsingborgs stad samarbetar med Senseable City Laboratory, ett forskningsinitiativ på amerikanska Massachusetts Institute of Technology (MIT) för att utforska framtidens sätt att tolka och förstå våra städer med hjälp av digital information. Syftet med samarbetet är se hur tryggheten kan öka för helsingborgarna.

Senseable City Laboratory arbetar brett utifrån många forskningsområden – till exempel design, fysik, biologi, samhällsvetenskap – för att utveckla och testa verktyg som kan hjälpa oss att bättre förstå våra städer. Exempel på arbetsområden är energifrågor, avfallshantering, mobilitet, vattendistribution, stadsplanering och invånarengagemang. I alla projekt laboratoriet driver är målet att utforska hur sakernas internet (IoT) öppnar upp för helt nya sätt att se på staden, hur vi planerar och gestaltar den.

Söker nya lösningar för ökad trygghet

I samarbetet med Helsingborg kommer man att utgå från rörelsemönster i sociala media och öppna datakällor för att utforska och testa olika trygghetslösningar. MIT har tagit fram en AI-modell för att identifiera otrygga platser. I samarbetet med Helsingborg analyserar man offentlig statistik som rapporter och brottsstatistik, och kopplar sedan samman det med helsingborgarnas vittnesmål och erfarenheter.

På basis av detta underlag söker man nya lösningar för ökad trygghet. Insikter och idéer från samarbetet används inom pågående eller framtida digital infrastrukturprojekt, för att samla in data under verkliga förhållanden.

Under H22 City Expo sommaren 2022 kommer resultat av samarbetet med Senseable City Laboratory att presenteras.

Kontaktpersoner

Elina Bratt, säkerhetschef, stadsledningsförvaltningen, mejladress elina.bratt@helsingborg.se.

Petersson Christopher, digitaliseringsstrateg, stadsbyggnadsförvaltningen, mejladress Christopher.Petersson@helsingborg.se.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?